Daily Archives: Tháng Bảy 15, 2021

Nghiên cứu khoa học phải gắn với thực tiễn và đòi hỏi của cuộc sống

(Slri) – Đây là ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị Tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020, do Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Bộ KH&CN tổ …

Xem chi tiết »