EnglishVietnamese

Daily Archives: Tháng Một 13, 2022

Hiến pháp năm 2013 với việc bảo vệ quyền của trẻ em

ThS. HOÀNG MINH KHÔI Học viện hành chính, cơ sở TP. Hồ Chí Minh   Hiến pháp 2013 là bản Hiến pháp không chỉ kế thừa đầy đủ những giá trị tốt đẹp nhất của các bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980 và 1992, mà còn khẳng định sức sống …

Xem chi tiết »