EnglishVietnamese

Daily Archives: Tháng Một 14, 2022

Nhận bài tham luận khoa học pháp lý

     Kính gửi: CÁC GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ, THẠC SĨ, LUẬT SƯ CÙNG CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÁP LÝ. Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam – SLRI, nhằm tạo thêm diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các cơ …

Xem chi tiết »

THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN

THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN KHOA HỌC Đề tài  “TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VỀ MÔI TRƯỜNG, TỪ GÓC NHÌN CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH” SLRI – Nhằm tạo thêm diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các cơ quan, tổ chức áp dụng …

Xem chi tiết »