EnglishVietnamese

Daily Archives: Tháng Năm 6, 2022

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho giao dịch điện tử

(Slri) – Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) nhằm nhằm xây dựng một Luật thống nhất, tạo một hành lang pháp lý hoàn thiện để thực hiện chuyển đổi các hoạt động …

Xem chi tiết »

Bộ Chính trị ban hành quy định về luân chuyển cán bộ

(Slri) – Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định này. – Căn cứ Điều lệ …

Xem chi tiết »