EnglishVietnamese

Daily Archives: Tháng Năm 9, 2022

Hợp tác đào tạo ngoại ngữ

Slri – Ngày 09/05/2022 tại Viện Nghiên Cứu Pháp Luật Phía Nam đã tổ chức lễ ký kết hợp tác toàn diện liên kết trong lĩnh vực đào tạo Tiếng Anh. Đại diện Viện Nghiên cứu pháp luật phía Nam Ông Nguyễn Văn Nam Viện trưởng quyền chủ tịch Quỹ …

Xem chi tiết »