EnglishVietnamese

Daily Archives: Tháng Chín 17, 2022

Khiếu nại về đất đai, cần mở rộng đối tượng được quyền khiếu nại

–  Ngày 26/8/2022, tại Bình Dương, Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam (S.L.R.I) đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học pháp lý với chủ đề: “Pháp luật giải quyết tranh chấp, khiếu nại đất đai và thực tiễn áp dụng ở các tỉnh, thành phố Đông Nam bộ”. Ts.Lưu Quốc …

Xem chi tiết »