EnglishVietnamese
Trang chủ / Hội đồng khoa học

Hội đồng khoa học

Thông báo danh mục tạp chí ISI/Scopus có uy tín 2021

THÔNG BÁO Danh mục tạp chí ISI/Scopus có uy tín và danh mục tạp chí ISI/Scopus cảnh báo về chất lượng năm 2022 Kính gửi: Cán bộ, giảng viên, nhà khoa học Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam Để nâng cao chất lượng các công bố quốc tế của …

Xem chi tiết »

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT ĐỐI VỚI CÁC TÁC GIẢ CÓ BÀI ĐĂNG TRÊN ẤN PHẨM, TẠP CHÍ, KỶ YẾU, SÁCH CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT PHÍA NAM – SLRI   Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam – SLRI với mục …

Xem chi tiết »

Nhận bài tham luận khoa học pháp lý

     Kính gửi: CÁC GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ, THẠC SĨ, LUẬT SƯ CÙNG CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÁP LÝ. Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam – SLRI, nhằm tạo thêm diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các cơ …

Xem chi tiết »

THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN

THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN KHOA HỌC Đề tài  “TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VỀ MÔI TRƯỜNG, TỪ GÓC NHÌN CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH” SLRI – Nhằm tạo thêm diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các cơ quan, tổ chức áp dụng …

Xem chi tiết »

Hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế TS. TRẦN VĂN DŨNG. Bộ Tư pháp  Tóm tắt: Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, đánh giá các quy định của pháp …

Xem chi tiết »

Áp dụng lẽ công bằng để giải quyết tranh chấp dân sự

PGS.TS. PHÙNG TRUNG TẬP Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Luật Hà Nội. Tóm tắt: Giải quyết những tranh chấp dân sự phát sinh trong xã hội luôn luôn là những đòi hỏi của đời sống xã hội. Đối với những tranh chấp phức tạp mà không có quy phạm …

Xem chi tiết »

MỜI THAM GIA VIẾT BÀI THAM LUẬN, NGHIÊN CỨU, PHẢN BIỆN PHÁP LÝ

THƯ MỜI THAM GIA VIẾT BÀI THAM LUẬN, NGHIÊN CỨU, PHẢN BIỆN PHÁP LÝ Đề tài  “Pháp luật về hợp đồng, giao dịch liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã”   (SLRI) Nhằm tạo thêm diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các cơ quan, …

Xem chi tiết »

THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN CHO HỘI THẢO KHOA HỌC

THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN CHO HỘI THẢO KHOA HỌC Đề tài  “Pháp luật về hợp đồng, giao dịch liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã”   Nhằm tạo thêm diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các cơ quan, tổ chức áp dụng pháp …

Xem chi tiết »

THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC THÁNG 3/2021 TẠI CẦN THƠ VÀ TP. HỒ CHÍ MINH

 Bình Dương ,ngày 30 tháng 11 năm 2020 THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỀ TÀI  “Pháp luật về hợp đồng, giao dịch liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã” Nhằm tạo thêm diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện các …

Xem chi tiết »

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÀI VIẾT THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÀI VIẾT THAM LUẬN KHOA HỌC Kết cấu, nội dung bài tham luận: Tên bài tham luận, thông tin tác giả Tóm tắt, từ khóa Nội dung bài tham luận Danh mục tài liệu tham khảo 1.1. Tên bài tham luận Tên bài tham luận (viết CHỮ …

Xem chi tiết »