EnglishVietnamese
Trang chủ / Nghiên cứu – Xây dựng pháp luật

Nghiên cứu – Xây dựng pháp luật

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng cơ chế trọng tài thương mại là nhu cầu tất yếu trong bối cảnh hiện nay

SLRI – Theo quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và Điều lệ hiện hành của các Trung tâm Trọng tài, Trọng tài thương mại là tổ chức độc lập, phán quyết của các Hội đồng trọng tài là chung thẩm và được công nhận, thi hành …

Xem chi tiết »

THƯ MỜI VIẾT BÀI KHOA HỌC PHÁP LÝ THÁNG 1/2024

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC ĐỀ TÀI : “Thực trạng vi phạm và xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông hiện nay ở nước ta”               Kính mời: CÁC NHÀ KHOA HỌC, CHUYÊN …

Xem chi tiết »

Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

SLRI – Trọng tài thương mại là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp thay thế phương thức giải quyết tranh chấp tại Tòa án. Với nhiều ưu thế như: việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài đảm bảo tính linh hoạt, tiết kiệm thời gian, chi …

Xem chi tiết »

Trọng tài thương mại là gì?

SLRI. Trung tâm trọng tài vẫn luôn đặt dưới sự quản lý và hỗ trợ của Nhà nước. Nhà nước là chủ thể quản lý đối với mọi mặt của đời sống xã hội. Nhà nước quản lý đối với các Trung tâm trọng tài thông qua việc ban hành …

Xem chi tiết »

Những vấn đề quan trọng về trọng tài thương mại

SLRI – Trọng tài thương mại là một trong những phương pháp giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại được lựa chọn ngày càng nhiều bởi những ưu điểm vượt bậc, tuy nhiên cũng tồn tại nhiều vấn đề. Vậy những vấn đề nào cần lưu …

Xem chi tiết »

Trọng tài thương mại và đặc điểm của trọng tài thương mại

SLRI – Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp rất phổ biến trên thế giới, đặc biệt là tại những nước có nền kinh tế phát triển. Ở Việt Nam, cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài được xác lập từ lâu, dù …

Xem chi tiết »

Điều kiện giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài

SLRI – Tôi muốn hỏi, điều kiện giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài theo quy định tại Luật Trọng tài thương mại. Các bên đã có thỏa thuận trọng tài, vậy Tòa án có thẩm quyền thụ lý tranh chấp thương mại đó không Gửi bởi: xuân …

Xem chi tiết »

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng cơ chế trọng tài thương mại là nhu cầu tất yếu trong bối cảnh hiện nay

SLRI – Theo quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và Điều lệ hiện hành của các Trung tâm Trọng tài, Trọng tài thương mại là tổ chức độc lập, phán quyết của các Hội đồng trọng tài là chung thẩm và được công nhận, thi hành …

Xem chi tiết »

Trọng tài viên là gì? Trọng tài thường trực là gì? Điều khoản trọng tài

SLRI – Một số khái niệm thường được sử dụng trong luật trọng tài thương mại, cũng như trong các cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại thông qua hình thức trọng tài sẽ được Luật Minh Khuê phân tích và giải đáp cụ thể như sau: 1. Trọng …

Xem chi tiết »

Lợi ích của Trọng tài thương mại đối với doanh nghiệp

SLRI – Lợi ích của trọng tài thương mại là điều đã được thừa nhận từ lâu nay tại nhiều Quốc Gia, trong đó có Việt Nam. Để cộng đồng doanh nghiệp có thêm thông tin, chúng tôi xin tóm lược lại một số lợi ích chính để có thêm cơ …

Xem chi tiết »