EnglishVietnamese
Trang chủ / Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh

TẦM NHÌN ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

  • Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tăng cường chất lượng và duy trì số lượng kết quả nghiên cứu khoa học do Viện Nghiên Cứu Pháp Luật Phía Nam (SLRI) được công bố quốc tế, tạo dựng môi trường nghiên cứu khoa học pháp lý thuận lợi.
  • Phát triển năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học, hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh, hỗ trợ các nhà khoa học trẻ, hỗ trợ kết nối mạng trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học pháp lý.
  • Thúc đẩy trao đổi học thuật, hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học pháp lý, nhằm thu hút nguồn lực cho nghiên cứu khoa học pháp lý của Việt Nam.
  • Tập trung nguồn lực tài trợ nghiên cứu khoa học pháp lý cơ bản, bố trí nguồn lực cho nghiên cứu ứng dụng và triển khai ứng dụng kết quả vào thực tiễn.

SỨ MỆNH

Hướng tới tạo dựng môi trường nghiên cứu thuận lợi, theo chuẩn mực quốc tế nhằm nâng cao năng lực Khoa học pháp lý quốc gia, bao gồm nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực khoa học pháp lý trình độ cao.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

  • Triển khai các chương trình tài trợ, hỗ trợ công khai, dân chủ, bình đẳng.
  • Đánh giá khoa học thông qua Hội đồng khoa học pháp lý, chuyên gia tư vấn độc lập.
  • Quản lý chất lượng nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế.
  • Tài trợ, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khoa học pháp lý cấp quốc gia và tương đương do tổ chức, cá nhân đề xuất.

Chủ tịch hội đồng Viện kiêm Viện trưởng

Nguyễn Văn Nam

LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHẬN NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ

6 6
Nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu Nguyên phó chủ tịch Nước Nguyễn Thị Bình
7 8
Nguyên chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Nguyên phó thủ tướng Nguyễn Khánh
1 2
Nguyên phó chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan Bằng khen của Trung ương Đoàn
9 11
Giấy khen của UBND phường Thuận Giao Bằng khen của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam