EnglishVietnamese
Trang chủ / Tag Archives: Thông tư

Tag Archives: Thông tư

Thông tư 02/2020/TT-BTP hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch

BỘ TƯ PHÁP _________ Số: 02/2020/TT-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020 THÔNG TƯ Ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc …

Xem chi tiết »