EnglishVietnamese
Trang chủ / Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật / Cung Cấp Thông Tin / 447 nhà khoa học được đề nghị xét chức danh giáo sư, phó giáo sư

447 nhà khoa học được đề nghị xét chức danh giáo sư, phó giáo sư

(SLRI) – Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021. 

Danh sách năm nay có 447 ứng viên (năm 2020: 542 ứng viên) được đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư và phó giáo sư (66 ứng viên GS và 381 ứng viên PGS) tại 25 ngành, liên ngành. Số ứng viên giáo sư nhiều nhất là ngành Y học (10), Vật lý (9); ứng viên phó giáo sư nhiều nhất ngành Kinh tế (51) và Y học (47).

STT Ngành Ứng viên

GS

Ứng viên

PGS

1  Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản 1 8
2 Cơ học 1 0
3 Cơ khí – Động lực 3 23
4 Công nghệ Thông tin 3 14
5 Dược học 2 11
6 Điện – Điện tử – Tự động hóa 4 22
7 Giao thông Vận tải 1 17
8 Giáo dục học 0 6
9 Hóa học – Công nghệ thực phẩm 4 40
10 Khoa học Trái đất – Mỏ 4 8
11 Kinh tế 5 51
12 Luật học 1 8
13 Luyện kim 0 3
14 Ngôn ngữ học 0 2
15 Nông nghiệp – Lâm nghiệp 2 13
16 Sinh học 4 17
17 Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học 0 2
18 Tâm lý học 0 7
19 Thủy lợi 2 2
20 Toán học 4 21
21 Triết học-Xã hội học-Chính trị học 2 8
22 Văn hóa – Nghệ thuật – Thể dục Thể thao 3 16
23 Vật lý 9 22
24 Xây dựng – Kiến trúc 1 13
25 Y học 10 47
Tổng 66 381

Năm 2020, 87 hội đồng giáo sư cơ sở với 542 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Trong đó 77 ứng viên giáo sư, 465 ứng viên phó giáo sư. Hội đồng Giáo sư cơ sở thông qua 457 ứng viên, trong đó 67 ứng viên giáo sư, 390 ứng viên phó giáo sư. Tuy nhiên, 7 người sau đó xin rút.

Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học,… 357 ứng viên (40 ứng viên giáo sư, 317 ứng viên phó giáo sư) từ 27 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành được đưa vào danh sách đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020.

Kết quả, 339 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các hội đồng giáo sư cơ sở là 62,55% (tỉ lệ đạt của ứng viên giáo sư là 50,65%, ứng viên phó giáo sư là 64,52%).