EnglishVietnamese

Phân Tích Tình Huống

THỰC TIỄN ÁP DỤNG ÁN LỆ SỐ 20/2018/AL VỀ XÁC LẬP QUAN HỆ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG SAU KHI HẾT THỜI GIAN THỬ VIỆC TRONG XÉT XỬ TẠI TOÀ ÁN HIỆN NAY

THỰC TIỄN ÁP DỤNG ÁN LỆ SỐ 20/2018/AL VỀ XÁC LẬP QUAN HỆ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG SAU KHI HẾT THỜI GIAN THỬ VIỆC TRONG XÉT XỬ TẠI TOÀ ÁN HIỆN NAY Tác giả: Hồ Đức Hiệp, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM. Lê Hoàng Nam; …

Xem chi tiết »

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP VÀ PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

(SLRI) – Trong tổng số 624.000 doanh nghiệp Việt Nam thì 97,7% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ. Nghị định số 66/2008/NĐ-CP xác định rõ đối tượng hỗ trợ pháp lý là doanh nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp quy định tại Nghị …

Xem chi tiết »

Một số dạng vi phạm, thiếu sót Tòa án thường mắc phải khi giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và án hành chính

(Slri) – Một số dạng vi phạm, thiếu sót Tòa án thường mắc phải khi giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và án hành chính 1. Vi phạm về thẩm quyền giải quyết: Tại Chương III Phần thứ nhất Bộ luật Tố tụng …

Xem chi tiết »

Giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định của BLDS 2015

(Slri) – Giao dịch dân sự là căn cứ phổ biến, thông dụng nhất trong các căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự; là phương tiện pháp lí quan trọng nhất trong giao lưu dân sự, trong việc dịch chuyển tài sản …

Xem chi tiết »

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

GS.TS. VƯƠNG ĐÌNH HUỆ Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tóm tắt: Vận dụng, phát huy những thành tựu vô giá của tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp cùng với việc tiếp tục đổi …

Xem chi tiết »

Hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng dự án bất động sản

Hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng dự án bất động sản TS. VÕ TRUNG TÍN Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh, LS. TRƯƠNG VĂN QUYỀN Truong Gia InvestConsult.  Tóm tắt: Trải qua hơn 5 năm thực hiện Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS)[1], thị trường BĐS đã …

Xem chi tiết »

Thông tin trong giao kết hợp đồng lao động: một góc nhìn từ Cộng hòa liên bang Đức

Thông tin trong giao kết hợp đồng lao động: một góc nhìn từ Cộng hòa liên bang Đức TS. LÊ NGUYỄN GIA THIỆN Phó Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Tóm tắt: Ở Cộng hòa liên bang Đức, vấn …

Xem chi tiết »

Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức – bất cập và hướng giải quyết

Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức – bất cập và hướng giải quyết  PGS.TS. TRẦN THĂNG LONG Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ Pháp lý, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, NGUYỄN VĂN NHÂN …

Xem chi tiết »

Vi phạm trong xác định yêu cầu phản tố khi Tòa án giải quyết vụ án dân sự

(Slri) Đây là một dạng vi phạm thường gặp của Tòa án để các Kiểm sát viên tham khảo, vận dụng trong quá trình kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự nhằm thực hiện tốt thẩm quyền kiến nghị của Viện kiểm sát. Phản tố là một trong …

Xem chi tiết »

Tiêu chí hạn chế quyền con người vì lý do trật tự công cộng trong pháp luật một số nước

Tiêu chí hạn chế quyền con người vì lý do trật tự công cộng trong pháp luật một số nước TS.NGUYỄN VĂN QUÂN Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Tóm tắt: Quyền con người có thể bị hạn chế trong một số trường hợp nhất định vì các lý …

Xem chi tiết »