EnglishVietnamese

Daily Archives: Tháng Sáu 5, 2024

Toàn văn Luật Đất đai 2024

SLRI – Toàn văn Luật Đất đai 2024: Trọng tài thương mại cũng có thẩm quyền giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai? Cơ quan giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định tại Luật Đất đai 2013 là cơ quan nào? Theo Điều 203 Luật Đất đai …

Xem chi tiết »