EnglishVietnamese
Trang chủ / Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật / Cung Cấp Thông Tin / Hội thảo “Hoàn thiện pháp luật nhằm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”

Hội thảo “Hoàn thiện pháp luật nhằm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”

       Pháp luật về đầu tư kinh doanh bao gồm Luật đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan như Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã, Luật chứng khoán,… và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên có khá nhiều quy định thể hiện sự bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Ngày 22/5/2020, nhóm nghiên cứu thuộc Bộ môn Luật thương mại của Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện pháp luật nhằm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam” nhằm thảo luận, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đầu tư nước ngoài, góp phần hoàn thiện thêm Dự thảo Luật đầu tư năm 2020 (Dự thảo ngày 27/4/2020), Dự thảo Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

Hội thảo có sự tham gia, tham luận của các giảng viên, luật sư, các nhà nghiên cứu và áp dụng pháp luật đến từ các trường đại học, công ty luật, cơ quan, doanh nghiệp trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Hoàn thiện pháp luật nhằm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chiều 22/5/2020, Phòng 201/KL

 

STT

THỜI GIAN NỘI DUNG

CHỦ TRÌ THẢO LUẬN

1 13h30 – 13h45 Đón tiếp đại biểu Nhóm giảng viên Bộ môn Luật thương mại – ĐH Cần Thơ
2 13h45 Khai mạc TS. Cao Nhất Linh
Phần 1: LUẬT ĐẦU TƯ
3  

 

 

13h50 – 14h15

Một số bất cập của Luật đầu tư liên quan đến đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện TS. Cao Nhất Linh

Trưởng Bộ môn Luật thương mại – Đại học Cần Thơ

4 Một số vấn đề pháp lý về điều kiện và thủ đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư 2014 – Bất cập và hướng hoàn thiện LS. Võ Hoàng Tâm

Công ty Luật hợp danh Cilaf & Partners

5 Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với quốc gia tiếp nhận đầu tư ThS. Đoàn Nguyễn Phú Cường

Giảng viên Khoa Luật – ĐH Cần Thơ

6 14h15 – 14h45 Thảo luận TS. Cao Nhất Linh

LS. Võ Hoàng Tâm

ThS. Đoàn Nguyễn Phú Cường

Nguyễn Thanh Phong (Thanh Tra Thành phố Cần Thơ)

7 14h45 – 15h00 Giải lao
Phần 2: PHÁP LUẬT CHUYÊN NGÀNH
8 15h00 – 15h15 Đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực do Bộ Tư pháp quản lý – Một số bất cập và hướng hoàn thiện. Nhóm Luật sư

Công ty luật TNHH MTV LÊ HOÀNG

9 15h15 – 15h25 Hoàn thiện pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức tín dụng Nguyễn Hoàng Trung Quân

Ngân hàng Kiên Long – Cần Thơ

10 15h25 – 15h35 Pháp luật về đầu tư nước ngoài vào dự án Condotel Cao Thị Lan Phương

Báo cần thơ

11 15h35 – 15h45 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về dịch vụ Logistics nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. ThS. Nguyễn Thị Hoa Cúc

Khoa Luật – Đại học Cần Thơ

12 15h45 – 15h55 Bất cập của pháp luật về hoạt động kinh doanh bất động sản đối với nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam ThS. Đoàn Nguyễn Minh Thuận

Khoa Luật – Đại học Cần Thơ

13 15h55 – 16h05 Một số ý kiến về việc sửa đổi, hoàn thiện các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài Phạm Thị Lan Anh

Cục thuế Cần Thơ

14 16h05 – 16h45 Thảo luận Các tác giả tham luận phần 2
15 16h45 Tổng kết – Bế mạc TS. Cao Nhất Linh