EnglishVietnamese
Trang chủ / Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật / Cung Cấp Thông Tin / Quy định dẫn độ người Việt Nam phạm tội nước ngoài

Quy định dẫn độ người Việt Nam phạm tội nước ngoài

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng của Việt Nam từ chối dẫn độ nếu người bị yêu cầu dẫn độ là công dân Việt Nam.

Người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam. Theo khoản 1 Điều 6 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), công dân Việt Nam phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo Bộ luật này.

Thông thường, người có hành vi phạm tội ở nước ngoài có thể bị yêu cầu dẫn độ (dẫn độ là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội) để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật của nước yêu cầu.

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 344 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, điểm a khoản 1 Điều 35 Luật Tương trợ tư pháp, Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ chối dẫn độ, nếu người bị yêu cầu dẫn độ là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Luật sư Kiều Anh Vũ

Tìm trên Googledoan luat su binh duong, luat su o binh duong,luat su tinh binh duong,luat su tai binh duong,luat su gioi binh duong, tim luat su binh duong,hoi luat su binh duong,phong luat su binh duong,vp luat su binh duong,van phong luat su binh duong,luat su binh duong,luat su thuan an binh duong, luat su o di an binh duong,van phong luat su di an binh duong,bao phap luat hinh su binh duong,dia chi van phong luat su binh duong,luat su nha dat binh duong,luat su gioi o binh duong,tim luat su o binh duong,van phong luat su o binh duong
tin phap luat hinh su o binh duong,dia chi van phong luat su o binh duong,van phong luat su o di an binh duong,van phong luat su tinh binh duong