EnglishVietnamese

Tái cấu trúc doanh nghiệp 2023

SLRI – Tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động, cắt giảm chi phí vận hành và tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh, từ đó giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững.

I – Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp Là Gì?

a. Tái cấu trúc doanh nghiệp là tổ chức triển khai mọi hoạt động cần thiết để phát hiện và khắc phục tất cả các:

1) Phòng ban và vị trí nhân sự còn yếu kém.

2) Quy trình quản lý, vận hành có nhiều “lỗ hổng”.

3) Khó khăn, thách thức đang cản trở tốc độ phát triển tự nhiên của doanh nghiệp, thậm chí khiến cho doanh nghiệp có thể bước vào giai đoạn suy thoái trong trung hạn, nếu không hành động kịp thời.

b Giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp với các công ty chưa có 1 bộ máy vận hành doanh nghiệp đầy đủ, hoặc: 

1) Đã có 1 bộ máy vận hành doanh nghiệp đầy đủ song làm việc không hiệu quả, năng suất thấp.

2) Sau nhiều năm thành lập vẫn chưa thể “bứt phá” doanh thu.

3) Không có lợi thế cạnh tranh về sản phẩm hay thương hiệu yếu dẫn đến mất dần thị phần vào tay đối thủ.

4) Đang trên đà suy thoái.

5) Muốn chuẩn hóa toàn bộ hệ thống vận hành và quản lý doanh nghiệp để đồng bộ và tối ưu hoá trước khi nhân bản ra Toàn quốc theo mô hình Franchise.

6) Muốn phát triển thương hiệu trước khi bán lại công ty hoặc lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng – IPO.

Thời gian cần để triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp phụ thuộc chính vào quy mô và mức độ cần tái cấu trúc. Theo thống kê các dự án Eric Vũ và ê kíp đã triển khai trong 8 năm qua, thời gian triển khai tái cấu trúc cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phổ biến như sau: 

Tái Cấu Trúc Riêng Mảng Đầu Ra 2 – 3 Tháng
Tái Cấu Trúc Riêng Mảng Vận Hành 2 – 3 Tháng
Tái Cấu Trúc Toàn Diện Công Ty 4 – 5 Tháng

II – Tái Cấu Trúc Riêng Mảng Đầu Ra

a. Tối Ưu Hiệu Quả KINH DOANH

1. Tham mưu mô hình kinh doanh phù hợp nhất với đặc thù lĩnh vực kinh doanh, mục tiêu phát triển và nội lực doanh nghiệp.

2. Tham mưu chiến lược phát triển sản phẩm, bao gồm sản phẩm “tạo phễu”, sản phẩm chủ lực và sản phẩm bán kèm, ăn theo.

3. Tham mưu chiến lược xây dựng “hệ sinh thái” sản phẩm – dịch vụ cho Công ty.

4. Tham mưu cho BGĐ chiến lược đóng gói sản phẩm và định giá sản phẩm giúp tăng khả năng tiêu thụ khi tung ra thị trường.

5. Khảo sát toàn diện đội ngũ nhân sự của 3 bộ phận phụ trách đầu ra, bao gồm Phòng Marketing, Phòng Kinh doanh và Phòng Chăm sóc Khách hàng, từ đó:

+ Phát hiện chính xác các vị trí nhân sự :

a) còn thiếu,                      b) cần thay thế hoặc                                c) cần huấn luyện thêm.

+ Triển khai set up các vị trí nhân sự còn thiếu và cần thay thế cho Công ty.

– Tham mưu cho BGĐ giải pháp quản lý khách hàng và hệ thống đại lý phân phối trên Toàn quốc.

– Set up hạ tầng công nghệ phục vụ tốt nhất cho hoạt động tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng đa kênh cho Công ty.

– Giới thiệu đối tác uy tín giúp Công ty chủ động triển khai hoạt động Marketing liên quan đến các mảng hoạt động chính sau:

+ Content.

+ Thiết kế.

+ Báo chí, Truyền hình.

+ Celebs/KOLs.

+ Chạy quảng cáo Online.

 Thời gian tái cấu trúc riêng mảng Đầu ra cho Công ty vào khoảng 2 – 3 tháng tuỳ thuộc vào thực trạng hoạt động kinh doanh và quy mô cần tái cấu trúc. 

III- Tái Cấu Trúc Riêng Mảng Vận Hành

Tối Ưu Hiệu Quả QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

– Tham mưu cho BGĐ mô hình tổ chức phòng ban tối ưu, đi kèm định biên nhân sự tương ứng cho mỗi phòng ban.

–  Khảo sát bộ máy lãnh đạo của Công ty, từ đó a) phát hiện các hạn chế, thách thức cần khắc phục và b) đề xuất phương án giúp nâng cao hiệu quả lãnh đạo.

– Khảo sát bộ máy quản lý của Công ty, từ đó a) phát hiện các hạn chế, thách thức cần khắc phục và b) đề xuất phương án giúp nâng cao hiệu quả quản lý.

– Xây dựng bản mô tả công việc cho toàn bộ a) bộ máy lãnh đạo, b) bộ máy quản lý và c) các vị trí nhân sự chủ chốt của Công ty.

– Đề xuất phương án tính và đánh giá kết quả làm việc hàng tháng (KPI) cho toàn bộ nhân sự chủ chốt của Công ty.

– Xây dựng mô hình trả thù lao theo hiệu quả thực tế, áp dụng mô hình lương 3P mới nhất giúp BGĐ đánh giá chính xác đóng góp của mỗi CBNV và trả thù lao tương xứng.

– Xây dựng chính sách khen thưởng, khích lệ giúp thúc đẩy tinh thần nỗ lực, cống hiến của mọi CBNV.

– Set up các vị trí nhân sự còn thiếu cho Công ty, liên quan đến a) bộ máy quản lý và b) các phòng ban thuộc Khối Văn phòng, như Phòng Kế hoạch, Hành chính Nhân sự, Đào tạo, Tài chính Kế toán…

– Xây dựng cho Công ty nội quy lao động và chuẩn văn hoá doanh nghiệp, giúp hình thành một môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật và đoàn kết.

– Giới thiệu đối tác uy tín giúp Công ty chuyển đổi số thành công mảng quản lý điều hành doanh nghiệp.

 Thời gian tái cấu trúc riêng mảng Vận hành cho Công ty vào khoảng 2 – 3 tháng tuỳ thuộc vào thực trạng hoạt động quản lý và quy mô cần tái cấu trúc. 

IV- Tái Cấu Trúc Toàn Diện Doanh Nghiệp Hiệu Quả CAO NHẤT

a) Giải Pháp:

Tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp bao gồm tất cả hạng mục của 2 gói “tái cấu trúc riêng mảng đầu ra” và “tái cấu trúc riêng mảng vận hành” gộp lại (xem mục 2 và 3 ở trên), ngoài ra BGĐ còn được Eric và ê kíp hỗ trợ các hạng mục quan trọng sau:

– Tổ chức hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu giúp nâng cao hiệu quả Marketing tại các điểm bán và mức độ gắn kết thương hiệu trong tâm trí khách hàng.

– Xây dựng kế hoạch Marketing tổng thể, bao gồm kế hoạch a) phát triển thương hiệu, b) thu hút khách hàng và c) mở rộng mạng lưới phân phối cho Công ty.

– Tham mưu cho BGĐ mô hình và cơ chế kiểm soát nhân sự.

– Tham mưu cho BGĐ mô hình và cơ chế kiểm soát hàng hoá.

– Tham mưu cho BGĐ mô hình và cơ chế kiểm soát tài chính.

– Tham mưu cho BGĐ chiến lược và giải pháp thúc đẩy doanh số bán hàng online qua mạng lưới Celeb/KOL.

– Tổ chức set up hệ thống bán hàng online chuyên nghiệp cho Công ty trên Shopee và Tik Tok Shop.

– Chuẩn hoá toàn bộ quy trình tổ chức, vận hành và quản lý doanh nghiệp, làm cơ sở để đồng bộ toàn bộ hệ thống công ty, từ “công ty mẹ” xuống các công ty con hoặc chi nhánh.

 Thời gian tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp vào khoảng 4 – 5 tháng tuỳ thuộc vào thực trạng doanh nghiệp và quy mô cần tái cấu trúc. 

b) So Sánh Nhanh:

– So với việc đăng ký lần lượt 2 gói “tái cấu trúc riêng mảng đầu ra” và “tái cấu trúc riêng mảng vận hành” (ví dụ như đăng ký gói tái cấu trúc mảng đầu ra trước, sau khi tái cấu trúc xong mảng đầu ra thì đăng ký tiếp gói tái cấu trúc mảng vận hành) thì khi đăng ký “tái cấu trúc toàn diện công ty” ngay từ đầu sẽ giúp khách hàng tiết kiệm 1 – 1,5 tháng thời gian và chi phí tái cấu trúc công ty.

V- Chi Phí Và Hình Thức Triển Khai

a) Chi Phí Triển Khai:

Phí tư vấn và tổ chức triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp cho mỗi khách hàng sẽ phụ thuộc vào:

1) quy mô và mức độ phức tạp của dự án,

2) thời gian Eric Vũ sang tương tác trực tiếp với hệ thống của khách hàng .

3) mục tiêu doanh thu năm gần nhất, cụ thể như sau:

Chúc Anh/Chị có một năm 2023 vượt qua khó khăn và phát triển ổn định! Chúng tôi sẵn sàng giúp doanh nghiệp vượt khó thành công.