EnglishVietnamese
Trang chủ / Tin Tức / Thông cáo báo chí trước hội thảo khoa học pháp lý

Thông cáo báo chí trước hội thảo khoa học pháp lý

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TRƯỚC HỘI THẢO

“PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG Ở CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ”

(Thời gian: cả ngày từ 08h00 – 17h00 ngày 26/8/2022.

Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị – Tiệc cưới Vạn Lộc Phát Palace

Địa chỉ: 68-68A/12 Mặt tiền, QL13, Khu phố Trung, Thuận An, Bình Dương)

Kính gửi:         – Cơ quan thông tấn, báo chí;

                        – Quý anh/chị phóng viên, nhà báo.

Nhằm tạo thêm diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các cơ quan, tổ chức áp dụng pháp luật và các cán bộ pháp chế, luật sư thảo luận về các quy định của pháp luật về tranh chấp đất đai, Viện nghiên cứu pháp luật Phía Nam (SLRI) tổ chức Hội thảo khoa học với đề tài: “Pháp luật giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai và thực tiễn áp dụng ở các tỉnh Đông Nam Bộ”.

  1. Mục đích tổ chức hội thảo:

Ở Việt Nam, đất đai là một loại tài sản đặc biệt, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Vì đất đai là tài sản có giá trị lớn nên việc sử dụng đất thường hay phát sinh tranh chấp trên thực tế. Khiếu nại, tranh chấp đất đai đang diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là những khu vực đông dân cư. Đông Nam Bộ hiện đang được đánh giá là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cũng là nơi xảy ra tranh chấp đất đai nhiều nhất.

Trong quá trình thực hiện Luật Đất đai năm 2013, các quy định về giải quyết tranh chấp đất đai ít nhiều đã bộc lộ những điểm bất cập, cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu sử dụng đất và làm tăng hiệu quả quản lý đất đai của các cơ quan nhà nước. Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), cần thiết tổng hợp thực tiễn thi hành, đánh giá các bất cập, hạn chế của pháp luật đất đai, trong đó có vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai để góp ý hoàn thiện Dự thảo. Đây cũng chính là lý do mà Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam – SLRI quyết định tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Pháp luật giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai và thực tiễn áp dụng ở các tỉnh Đông Nam Bộ”.

  1. Nội dung Hội thảo:

Nội dung Hội thảo thảo luận xoay quanh các chủ đề cụ thể sau:

Nhóm chủ đề 1: Những vấn đề lý luận cơ bản

+ Khái niệm tranh chấp đất đai theo Luật Đất đai 2013 và những vấn đề pháp lí đặt ra

+ Tranh chấp đất đai và tranh chấp hợp đồng giao dịch quyền sử dụng đất

+ Đặc điểm của tranh chấp đất đai và những vấn đề pháp lí đặt ra

+ Tác động của tranh chấp đất đai đến quản lý và sử dụng đất

+ Các dạng tranh chấp đất đai phổ biến ở các tỉnh Đông Nam Bộ (hoặc ở một địa phương cụ thể trên địa bàn Đông Nam Bộ)

– Nhóm chủ đề 2: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại đất đai

+ Vai trò của hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai

+ Đặc điểm của giải quyết tranh chấp đất đai

+ Khung pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai tại Đông Nam Bộ

+ Pháp luật về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai

+ Mối quan hệ giữa giải quyết tranh chấp đất đai với giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai

+ Mối quan hệ giữa giải quyết tranh chấp đất đai với giải quyết tranh chấp hợp đồng giao dịch quyền sử dụng đất

– Nhóm chủ đề 3: Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

+ Hoà giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã

+ Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

+ Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

– Nhóm chủ đề 4: Đường lối giải quyết tranh chấp đất đai

+ Giải quyết tranh chấp về đòi lại đất đã giao cho người khác sử dụng

+ Giải quyết tranh chấp đất đai giữa các nông lâm trường với người dân

+ Giải quyết tranh về việc đòi lại đất đã mua bán, chuyển nhượng

+ Giải quyết tranh chấp về đòi lại đất bị lấn chiếm

Và một số nội dung khác.

Hội thảo được diễn ra với sự chủ trì của TS. Phạm Văn Võ (Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh), TS. Lưu Quốc Thái (Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh) và TS. Dương Kim Thế Nguyên (Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh).

Hội nghị là dịp để trao đổi, thảo luận về chính sách, pháp luật về giải quyết tranh chấp, khiếu nại đất đai, chỉ ra những bất cập, hạn chế của pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng trên địa bàn các tỉnh Đông Nam Bộ; đồng thời, từ những đánh giá hệ thống pháp luật hiện hành, Hội thảo sẽ đóng góp các kiến nghị, góp ý nhằm hoàn thiện Dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO