EnglishVietnamese
Trang chủ / Hội đồng khoa học / Hội đồng luật doanh nghiệp / THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN CHO HỘI THẢO KHOA HỌC

THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN CHO HỘI THẢO KHOA HỌC

THƯ MỜI

VIẾT THAM LUẬN CHO HỘI THẢO KHOA HỌC

Đề tài

 “Pháp luật về hợp đồng, giao dịch liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã

 

Nhằm tạo thêm diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các cơ quan, tổ chức áp dụng pháp luật và các cán bộ pháp chế của doanh nghiệp trao đổi, thảo luận xung quanh các quy định của pháp luật về hợp đồng liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã, Viện nghiên cứu pháp luật Phía Nam (SLRI) tổ chức hội thảo khoa học với đề tài: Pháp luật về hợp đồng, giao dịch liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã”.

Hội thảo dự kiến được tổ chức ngày 05/03/2021 (tại Cần Thơ) và ngày 12/3/2021 (tại Tp.HCM)

Ban Tổ chức hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện các cơ quan, tổ chức áp dụng pháp luật và các cán bộ pháp chế của doanh nghiệp tham gia viết bài tham luận và gửi về cho Ban tổ chức trước ngày 10 tháng 2 năm 2021 theo địa chỉ email: slri.phianam@gmail.com. Hội đồng Luật doanh nghiệp của Viện sẽ chọn các bài tham luận tiêu biểu để đưa vào Kỷ yếu Hội thảo (xuất bản có chỉ số xuất bản ISBN, do TS. Cao Nhất Linh làm chủ biên).

Nội dung mời viết tham luận:

 1. Pháp luật về hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã
 2. Thẩm quyền đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã (theo pháp luật, theo ủy quyền) trong giao kết hợp đồng kinh doanh, thương mại.
 3. Nội dung và hình thức của hợp đồng lao động và hợp đồng kinh doanh, thương mại
 4. Luật áp dụng đối với hợp đồng kinh doanh, thương mại khi có tranh chấp
 5. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng kinh doanh, thương mại
 6. Miễn trách nhiệm trong thực hiện hợp đồng kinh doanh, thương mại
 7. Điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng kinh doanh, thương mại
 8. Thực hiện hợp đồng lao động, kinh doanh thương mại trong trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.
 9. Hợp đồng, giao dịch của công ty với những người có liên quan theo Luật doanh nghiệp
 10. Thẩm quyền của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trong xác lập, thực hiện hợp đồng của công ty
 11. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp theo Luật doanh nghiệp
 12. Xử lý hợp đồng lao động, kinh doanh, thương mại của doanh nghiệp trong trường hợp tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp
 13. Hợp đồng, giao dịch bị coi là vô hiệu của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán theo pháp luật về phá sản.
 14. Tạm đình chỉ, đình chỉ hợp đồng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán theo pháp luật về phá sản.
 15. Các đề tài liên quan khác được áp dụng chung cho các hợp đồng của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Viện Nghiên Cứu Pháp Luật Phía Nam (SLRI) rất mong nhận được sự tham gia, viết tham luận, đóng góp quý báu của các nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân áp dung pháp luật. Hình thức trình bày bài tham luận xin vui lòng đăng nhập vào địa chỉ: https://nghiencuuphapluat.vn/nghien-cuu-xay-dung-phap-luat/ .

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ông Nguyễn Văn Nam – Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Pháp Luật Phía Nam. Điện thoại: 0917.066.229.

Trân trọng !

                                                                                 Bình Dương, ngày 01 tháng 12 năm 2020               

                                                                                                      Viện Trưởng

                                                                                                            đã ký

 

                                                                                                  Nguyễn Văn Nam