EnglishVietnamese
Trang chủ / Hội đồng khoa học / Hội đồng luật doanh nghiệp / HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÀI VIẾT THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÀI VIẾT THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÀI VIẾT THAM LUẬN KHOA HỌC

 1. Kết cấu, nội dung bài tham luận:
 • Tên bài tham luận, thông tin tác giả
 • Tóm tắt, từ khóa
 • Nội dung bài tham luận
 • Danh mục tài liệu tham khảo

1.1. Tên bài tham luận

Tên bài tham luận (viết CHỮ IN HOA, canh giữa). Phía dưới bên phải của tên bài tham luận: Ghi tên tác giả, chức danh và đơn vị công tác, địa chỉ Email và số điện thoại liên hệ.

1.2. Tóm tắt, từ khóa

Tóm tắt (khoảng 200 từ), từ khóa: 4-6 từ.

1.3. Nội dung bài tham luận

Bài tham luận có dung lượng từ 5-10 trang A4. Bao gồm các nội dung:

 • Khái quát (Dẫn nhập, cơ sở lý luận)
 • Quy định của pháp luật (phân tích các quy định của pháp luật)
 • Bất cập và kiến nghị hoàn thiện và kết luận

1.4. Danh mục tài liệu tham khảo

Liệt kê các tài liệu tham khảo đã được trích dẫn (footnot) trong bài tham luận.

 1. Hình thức bài tham luận

2.1. Hình thức phần tóm tắt và nội dung

 • Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 13, định dạng file MS.Word
 • Lề: Lề trái 3 cm; lề phải 2cm; phía trên 2,5cm; phía dưới 2 cm;
 • Cách dòng: đơn (single), cách giữa các khổ: Before 0.6pt.
 • Tiêu đề cấp 1: chữ in hoa, đậm; đánh thứ tự theo ký tự La tinh (1, 2, 3,…)
 • Tiêu đề cấp 2: chữ thường, đậm; đánh thứ tự theo ký tự La tinh (2.1.; 3.2.,…).
 • Tiêu đề cấp 3: chữ thường, in nghiêng, đậm, đánh thứ tự theo ký tự La tinh (1.1.;3.2.1.,….).
 • Trình bày bảng: tên bảng sử dụng chữ in đậm, đánh số theo thứ tự 1, 2, 3 (Bảng 1., Bảng 2., Bảng 3,…), tiêu đề của bảng viết chữ thường ở phía trên bảng.
 • Trình bày hình: tên hình sử dụng chữ in đậm, đánh số theo thứ tự (Hình 1., Hình 2., Hình 3.,…) tiêu đề của hình viết chữ thường ở phía dưới hình.
 • Ghi chú: Phía cuối bảng và hình ghi rõ nguồn trích dẫn, căn lề phải.

2.2. Hình thức phần Danh mục tài liệu tham khảo:

 • Xếp theo thứ tự A,B,C…theo họ của tác giả.
 • Đối với bài đăng trên tạp chí:Tác giả (Năm XB). Tên bài báo. Tên tạp chí, Số tạp chí, Trang.
 • Đối với chương sách hay bài đăng trong một cuốn sách: Tác giả (Năm XB). “Tên chương”. Tên chủ biên sách, Tên sách, (trang). Nơi xuất bản: Tên nhà xuất bản.
 • Đối với là sách, tham luận: Tác giả (Năm XB). Tên sách (Lần tái bản). Nơi xuất bản: Tên nhà xuất bản.
 • Đối với bài tham dự hội thảo:Tác giả (Năm XB). Tên bài viết. Tên Hội thảo. Nơi tổ chức Hội thảo, ngày tổ chức.
 • Đối với bài đăng trên Internet:Tác giả (Năm XB). Tên bài viết. Tên website đăng bài viết (đường dẫn URL). (Ngày truy cập)

2.3. Hình thức trích dẫn

Trích dẫn theo hình thức Footnot trực tiếp nguồn.

Nếu là sách, báo, tạp chí, bài trên internet thì trích theo hình thức sau: Tên tác giả (năm công bố), tên tác phẩm, trang tham khảo hoặc đường link internet (ngày truy cập). Ví dụ:

Nếu trích dẫn cơ sở pháp lý thì theo hình thức: Điểm, Khoản, Điều, Tên VPQPPL năm ban hành. Ví dụ: Điểm 2, Khoản 2, Điều 6 Luật thương mại năm 2005.