EnglishVietnamese

THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN

THƯ MỜI

VIẾT THAM LUẬN KHOA HỌC

Đề tài

 “TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VỀ MÔI TRƯỜNG, TỪ GÓC NHÌN CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH

SLRI – Nhằm tạo thêm diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các cơ quan, tổ chức áp dụng pháp luật và các cán bộ pháp chế của doanh nghiệp trao đổi, thảo luận xung quanh các quy định của pháp luật về trách nhiệm xã hội liên quan đến doanh nghiệp, Viện nghiên cứu pháp luật Phía Nam (SLRI) tổ chức Viết tham luận khoa học với đề tài: “TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VỀ MÔI TRƯỜNG, TỪ GÓC NHÌN CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH.

Hội đồng khoa học Viện trân trọng kính mời các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện các cơ quan, tổ chức áp dụng pháp luật và các cán bộ pháp chế của doanh nghiệp tham gia viết bài tham luận và gửi về cho Hội đồng khoa học Viện chức trước ngày 10 tháng 3 năm 2022 theo địa chỉ email: baochi.slri@gmail.com Hội đồng khoa học của Viện sẽ chọn các bài tham luận tiêu biểu để đưa vào Ấn phẩm hoặc kỷ yếu (xuất bản có chỉ số xuất bản ISBN,).

Nội dung mời viết tham luận: 

 1. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường khi xuất khẩu hàng hóa sang các nước Châu Âu.
 2. Sự tác động qua lại giữa Chỉ số cạnh tranh (khả năng cạnh tranh) của doanh nghiệp và vấn đề thực hiện trách nhiệm xã hội của Doanh Nghiệp về môi trường.
 3. Vấn đề trách nhiệm xã hội của Doanh Nghiệp về môi trường. Tiêu chuẩn và xu hướng của các nước trên thế giới.
 4. Hình thành các tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử quốc gia, ngành về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về môi trường phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
 5. Mối quan hệ giữa Người tiêu dùng đối với vấn đề Trách nhiệm Xã hội của doanh nghiệp về môi trường.
 6. Từng bước lấy việc thực hiện trách nhiệm xã hội là một trong những tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư vào Việt Nam.
 7. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong vấn đề bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế về môi trường (ISO ISO 14000; ISO ISO 26000).
 8. Sự quan tâm của người tiêu dùng Việt Nam đối với vấn đề thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về môi trường.
 9. Lợi ích doanh nghiệp và trách nhiệm với môi trường
 10. Bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế – xã hội
 11. Trách nhiệm xã hội của Doanh Nghiệp với vẫn đề đảm bảo an ninh Môi Trường ở Việt Nam
 12. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong hội nhập
 13. Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
 14. Tác động của xu hướng tiêu dùng xanh đến doanh nghiệp Việt Nam

Viện Nghiên Cứu Pháp Luật Phía Nam (SLRI) rất mong nhận được sự tham gia, viết tham luận, đóng góp quý báu của các nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân áp dung pháp luật. Hình thức trình bày bài tham luận xin vui lòng đăng nhập vào địa chỉ: https://nghiencuuphapluat.vn/nghien-cuu-xay-dung-phap-luat/ .

Quy định về chế độ nhuận bút tại đây:

https://nghiencuuphapluat.vn/thong-bao-ve-viec-ban-hanh-quyet-dinh-che-do-nhuan-but/

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với

Hội đồng khoa học

Viện Nghiên Cứu Pháp Luật Phía Nam – SLRI

Điện thoại: 0917.066.229.  Email: baochi.slri@gmail.com

Trân trọng !

                                                                                 Bình Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2022               

                                                                                            TM/HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

                                                                                                      Viện Trưởng

                                                                                                            đã ký

                                                                                                   Nguyễn Văn Nam