Tuy nhiên, việc áp dụng pháp luật về quyền trẻ em ở một số nơi, một số lĩnh vực chưa được nghiêm túc, đúng tinh thần pháp luật về quyền trẻ em. Minh chứng rõ nhất việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng vẫn còn những vấn đề bất cập, hành vi xâm phạm quyền trẻ em trên không gian mạng ngày càng gia tăng nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em nhưng chưa được quan tâm, xử lý thỏa đáng.

ảnh minh họa

Các đối tượng chăn dắt bắt trẻ bán vé số thâu đêm, đánh đòn không thương tiếc và vét sạch từng đồng do các em kiếm được. Đó là một thực trạng đau xót, vẫn diễn ra nhiều năm. Mặc dù thời gian qua, UBND các tỉnh, thành phố lớn trong cả Nước đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp nhằm giải quyết vấn đề người lang thang ăn xin, góp phần tích cực xây dựng môi trường phát triển du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, xây dựng hình ảnh, mỹ quan tốt đẹp nơi công cộng của địa phương. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố lại xuất hiện tình trạng trẻ em ăn xin, đi bán vé số hoặc những người phụ nữ mang theo con nhỏ đi bán vé số.