EnglishVietnamese
Trang chủ / Dịch Vụ Pháp Lý / Dịch Vụ Giấy Tờ / TƯ VẤN PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG

TƯ VẤN PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG

             CB026637

 Là một trong số các dịch vụ tư vấn của Công ty Tư Vấn Đại Hưng Phát, dịch vụ tư vấn an ninh pháp luật Hợp đồng được thực hiện với quy trình tư vấn chuyên nghiệp. Trợ giúp khách hàng xử lý các vấn đề liên quan tới giao dịch dân sự, mà còn tư vấn, hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Quy trình tư vấn pháp luật hợp đồng của chúng tôi gồm có các bước sau:

  1. Tư vấn về cách thức giao kết hợp đồng

–         Tư vấn thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng;

–         Tư vấn  về thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng;

–         Tư vấn huỷ bỏ đề nghị giao kết hợp đồng;

–         Tư vấn Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng;

–         Tư vấn Sửa đổi đề nghị;

–         Tư vấn Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng;

–         Tư vấn Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng;

–         Tư vấn về Hình thức hợp đồng.

  1. Tư vấn xây dựng nội dung của hợp đồng

–         Tư vấn phương thức thoả thuận số lượng, chất lượng sản phẩm;

–         Tư vấn phương thức xây dựng giá và phương thức thanh toán;

–         Tư vấn Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

–         Tư vấn các quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;

–         Tư vấn Thời điểm nên giao kết hợp đồng;

–         Tư vấn các quy định về trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng;

–         Tư vấn các trường hợp Hợp đồng vô hiệu;

–         Tư vấn mức phạt vi phạm hợp đồng phù hợp;

–         Tư vấn xây dựng Phụ lục hợp đồng;

–         Các nội dung khác có liên quan.

  1. Tư vấn sửa đổi nội dung của hợp đồng

–         Tư vấn các quy định của pháp luật về sửa đổi nội dung hợp đồng;

–         Tư vấn cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng: trong trường hợp không có người làm chứng, có người làm chứng và trong trường hợp hợp đồng được công chứng, chứng thực.

  1. Tư vấn chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng

–         Tư vấn các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật;

–         Tư vấn phương thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng.

  1. Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong quan hệ hợp đồng

–         Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;

–         Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

–         Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền.