Daily Archives: Tháng Năm 7, 2021

Chiến thắng Điện Biên Phủ: Đỉnh cao chống ngoại xâm của dân tộc

Chiến thắng Điện Biên Phủ ‘lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu’ là một trong những đỉnh cao chói lọi, được ghi vào lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ buộc chính phủ Pháp phải ký kết Hiệp định …

Xem chi tiết »