Daily Archives: Tháng Sáu 4, 2021

Công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định nhân sự Đảng ủy công an Trung ương

(SLRI) – Ngày 4/6, Đảng ủy Công an Trung ương trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ nhất. Tổng Bí …

Xem chi tiết »

Hiến pháp năm 2013

  QUỐC HỘI Số: Không số CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2013 HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm …

Xem chi tiết »

Từ bản ‘luận cương’ mới, nghĩ về hạnh phúc con người

(SLRI) – Có thể xem bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một bản “luận cương” rất cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam với mục tiêu tối thượng là vì hạnh phúc con người. …

Xem chi tiết »

Nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện bằng được những nhiệm vụ chiến lược

(SLRI) – Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức, lấy khó khăn, thách thức làm động lực phấn đấu, vươn lên, thực hiện thành công các nhiệm vụ chiến lược, …

Xem chi tiết »