EnglishVietnamese
Trang chủ / Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật / Cung Cấp Thông Tin / Có phải con trai cả thì được hưởng hết tài sản thừa kế?

Có phải con trai cả thì được hưởng hết tài sản thừa kế?

        Anh trai nói em gái đã lấy chồng, ở xa không chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già nên không được chia tài sản thừa kế.

Bác tôi có 2 người con, một trai, một gái. Bác gái mất cách đây 5 năm, bác trai vừa qua đời đột ngột không để lại di chúc. Mọi tài sản do người con trai giữ.

Hiện vì hoàn cảnh khó khăn, con gái của bác muốn xin hưởng một phần di sản nhưng bị người anh từ chối với lý do đã xuất giá, không chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già nhiều bằng mình…

Trong trường hợp này, người em gái có được hưởng thừa kế không?

Đào Lâm Oanh

TRẢ LỜI CỦA LUẬT SƯ TẠI BÌNH DƯƠNG

Điều 675 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định

“1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế”.

Bên cạnh đó, Điều 676 quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau:

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau”.

Đối chiếu các quy định vừa trích dẫn ở trên với trường hợp của bạn, do bác bạn mất và không để lại di chúc nên những di sản mà bác để lại sẽ được chia theo pháp luật. Theo đó, người em gái cũng sẽ được hưởng một phần di sản bằng với phần của người anh trai.

Nếu hai anh em không thỏa thuận được, người em gái có quyền khởi kiện ra tòa án cấp huyện nơi có tài sản thừa kế để đề nghị giải quyết.