EnglishVietnamese
Trang chủ / Dịch Vụ Pháp Lý / Dịch Vụ Giấy Tờ / Dịch Vụ Pháp Lý Làm Thủ Tục Tách Sổ Đỏ tại Bình Dương

Dịch Vụ Pháp Lý Làm Thủ Tục Tách Sổ Đỏ tại Bình Dương

1. Điều kiện được chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Bình Dương:

 – Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Chuyển nhượng trong thời hạn sử dụng đất;

 2. Hồ sơ bao gồm:

 – 03 bản chứng minh thư công chứng, hộ khẩu của hai bên chuyển nhượng;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản gốc và 03 bản sao có công chứng);

– 02 tờ khai đăng ký biến động đất (theo mẫu);

– 02 bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được lập tại cơ quan công chứng;

– 02 tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu);

– 02 tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu);

– 03 bản hồ sơ kỹ thuật thửa đất thể hiện phần diện tích chuyển nhượng do công ty Địa chính thực hiện;

 3. Nội dung các công việc thực hiện:

 – Tư vấn cho các bên về việc chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho việc chuyển nhượng toàn bộ;

– Làm việc với công ty Địa chính để đo kích thước thửa đất sẽ chuyển nhượng;

– Thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Bình Dương và cơ quan công chứng;

– Tiến hành nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký nhà đất;

– Theo dõi hồ sơ đăng ký để bảo đảm tính hợp lệ của hồ sơ.