EnglishVietnamese
Trang chủ / Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật / Cung Cấp Thông Tin / Được miễn giảm lãi suất cho vay đến hết năm 2021

Được miễn giảm lãi suất cho vay đến hết năm 2021

(SLRI) – Kể từ ngày 17.5 tới đây, các ngân hàng sẽ thực hiện cơ cấu lại thời gian trả nợ và miễn giảm lãi suất cho vay cho khách hàng với thời gian thực hiện kéo dài đến ngày 31.12.2021.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho hay vừa ban hành Thông tư số 03/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cụ thể trong thông tư mới, các TCTD thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ của khoản nợ khi đáp ứng đủ các điều kiện. Trong đó, một điều kiện quan trọng và cụ thể hơn so với thông tư cũ là việc cơ cấu sẽ được áp dụng với các khoản nợ phát sinh trước ngày 10.6.2020 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính.

Điều kiện thứ hai là phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23.1.2020 đến ngày 31.12.2021.

Như vậy, nếu so với Thông tư 01/2020, thời gian áp dụng cơ cấu lại nợ và miễn giảm lãi vay trong Thông tư 03/2021 được quy định cụ thể và chi tiết hơn. Cụ thể, trong Thông tư 01, việc cơ cấu lại nợ áp dụng với khoản nợ phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23.1.2020 đến ngày liền kề sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID-19.

Một điều kiện khác là số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ phải thuộc một trong các trường hợp như số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận, số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 23.1.2020 và quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23.1.2020 đến ngày 29.3.2020, số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 23.1.2020 và quá hạn trước ngày 17.5.2021.

NHNN cũng yêu cầu thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày TCTD thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng được thực hiện đến ngày 31.12.2021.

Đối với quy định miễn, giảm lãi, phí, thông tư mới quy định các TCTD quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 10.6.2020 từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23.1.2020 đến ngày 31.12.2021 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Việc thực hiện miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng theo quy định tại thông tư mới được thực hiện đến ngày 31.12.2021.

Đây là thay đổi rất lớn bởi trong Thông tư 01/2020, TCTD sẽ thực hiện miễn, giảm lãi, phí với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23.1.2020 đến ngày liền kề sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch COVID -19 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch.

Theo laodong.vn