EnglishVietnamese

Tiêu chuẩn của thám tử tư

 

 

tham-tu-tu-dieu-tra

■Bí mật tuyệt đối: Đó chính là nguyên tắc hàng đầu của mọi thám tử.
■Sắc bén nghiệp vụ : Thám tử phải không ngừng học tập và rèn luyện nghiệp vụ chuyên môn. Những kinh nghiệm có được trong quá trình tác nghiệp, chính là những bài giảng hiệu quả nhất.
■Đạo đức nghề nghiệp vững chắc: Đạo đức là cột mốc quyết định trong suốt quá trình hoạt động, người hành nghề thám tử phải có cái tâm. Như vậy mới có thể suy nghĩ đúng, làm đúng và tự biết kiểm soát được những hành động và sự việc mà mình làm.
■Cần cù, kiên nhẫn và sáng tạo : Đây là những yêu cầu nền tảng nhất cho mọi thám tử.
■Linh hoạt trong xử lý tình huống.
■Phát huy sức mạnh đồng đội : Các thám tử phải đoàn kết chặt chẽ với nhau trong suốt quá trình tác nghiệp. Khi hợp thành một tổ điều tra không bao giờ được tranh công.
■Lý trí chiến thắng tình cảm : Các thám tử không được dùng ý kiến chủ quan để phán đoán tình hình, chỉ khi nào nắm được chứng cứ đầy đủ, rõ ràng mới là sự thật.
■Sự thật là tuyệt đối : Thám tử đảm bảo mọi kết quả thu được trong quá trình tác nghiệp phải chính xác. Khi còn nghi ngờ về độ tin cậy của kết quả thu được. Các thám tử phải tiến hành điều tra sâu hơn, để luôn chắc chắn mọi kết quả cung cấp cho khách hàng là chính xác tuyệt đối.
■Tinh thông võ thuật : Thám tử cần tinh thông ít nhất một loại võ tay không nhằm tự vệ và bảo vệ khách hàng (trong tình huống cần thiết).