EnglishVietnamese
Trang chủ / Dịch Vụ Pháp Lý / Dịch Vụ Giấy Tờ / Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp tại Bình Dương

Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp tại Bình Dương

              Một hoặc một số công ty cùng loại có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

9c76ea5a09e86634933f1fdc1b04d278
1.   Tư vấn các quy định của pháp luật về sáp nhập công ty tại Bình Dương:

–   Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung sáp nhập công ty;

–   Tư vấn hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập;

–  Tư vấn Thủ tục và điều kiện sáp nhập;

–  Tư vấn Phương án sử dụng lao động;

–  Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty nhận sáp nhập;

–  Tư vấn thời hạn thực hiện sáp nhập;

–   Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty nhận sáp nhập.

–  Các nội dung khác có liên quan.

2.   Hoàn thiện hồ sơ sáp nhập công ty tại Bình Dương:

–   Biên bản, Quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc sáp nhập;

–  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập;

–   Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

–   Danh sách thành viên/cổ đông;

–   Điều lệ công ty

–   Các tài liệu cần thiết khác.

3.   Đại diện thực hiện các thủ tục:

–  Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

–  Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;

–  Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đại diện của công ty có mặt cùng Luật sư  để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

–  Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho công ty tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

–  Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty (người đại diện của công ty có mặt cùng Luật sư để ký nhận Dấu)

–  Tiến hành đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho công ty.

4.   Cam kết dịch vụ sau sáp nhập công ty:  

–  Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho công ty phù hợp với nội dung thay đổi;

–  Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

–  Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại Trụ sở Công Ty Tư Vấn Đại Hưng Phát.