EnglishVietnamese
Trang chủ / Dịch Vụ Pháp Lý / Dịch Vụ Giấy Tờ / TƯ VẤN VỀ THỪA KẾ TẠI BÌNH DƯƠNG

TƯ VẤN VỀ THỪA KẾ TẠI BÌNH DƯƠNG

           Là một trong số các dịch vụ tư vấn của Văn phòng tư vấn Luật tại Bình Dương, dịch vụ tư vấn lĩnh vực thừa kế được thực hiện với quy trình tư vấn chuyên nghiệp. Trợ giúp khách hàng xử lý các vấn đề liên quan tới giao dịch dân sự, hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong giao dịch hằng ngày.

Will And Testament

Quy trình tư vấn lĩnh vực thừa kế của chúng tôi gồm có các bước sau:

  1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế tại Bình Dương:

–         Tư vấn về quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân;

–         Tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế;

–         Tư vấn xác định di sản thừa kế;

–         Tư vấn xác định người thừa kế di sản;

–         Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;

–         Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;

–         Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;

–         Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có);

–         Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;

–         Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế;

–         Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế;

–         Tư vấn về Hình thức hợp đồng.

  1. Tư vấn về thừa kế theo di chúc tại Bình Dương

–         Tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật;

–         Tư vấn viết nội dung di chúc;

–         Tư vấn cho người lập di chúc các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc:

–         Tư vấn chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản;

–         Tư vấn cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

–         Tư vấn cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;

–         Tư vấn giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;

–         Tư vấn chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản;

–         Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc;

–         Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng;

–         Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng;

–         Tư vấn thủ tục gửi giữ di chúc;

–         Tư vấn hiệu lực pháp luật của di chúc;

–         Tư vấn thủ tục Công bố di chúc;

–         Tư vấn giải thích nội dung di chúc.

  1. Tư vấn về thừa kế theo pháp luật tại Bình Dương

–         Tư vấn các trường hợp thừa kế theo pháp luật;

–         Tư vấn xác định người thừa kế theo pháp luật;

–         Tư vấn về thừa kế thế vị (nếu có);

–         Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ,  mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;

–         Tư vấn về Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.

  1. Tư vấn thanh toán và phân chia di sản thừa kế tại Bình Dương

–         Tư vấn thủ tục họp mặt những người thừa kế;

–         Tư vấn xác định người phân chia di sản;

–         Tư vấn trình tự thanh toán nghĩa vụ tài sản và chi phí liên quan đến thừa kế;

–         Tư vấn phân chia di sản theo đúng nội dung của di chúc.

  1. Tư vấn khởi kiện để bảo vệ quyền lợi cho các bên hưởng di sản khi có tranh chấp

–         Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;

–         Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

–         Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi trước cơ quan có thẩm quyền.