EnglishVietnamese
Trang chủ / Tin Tức / Viện Nghiên cứu Pháp luật Phía Nam hợp tác truyền thông tuyên truyền pháp luật với TVO

Viện Nghiên cứu Pháp luật Phía Nam hợp tác truyền thông tuyên truyền pháp luật với TVO

Nhằm thực hiện, chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cả Nước. Viện Nghiên cứu Pháp luật Phía Nam – S.L.R.I hợp tác truyền thông tuyên truyền pháp luật với TVO trên mạng Internet là một hình thức tuyên truyền hiện đại nhằm truyền tải những thông tin, yêu cầu, nội dung các quy định pháp luật đến với người dân, giúp cho người dân hiểu biết, nắm bắt pháp luật kịp thời, tiết kiệm nhiều thời gian, công sức cho việc tự tìm hiểu.

Ông Nguyễn Văn Nam viện trưởng cùng làm việc với ông Huỳnh Lê Vĩnh Phát giám đốc truyền hình Việt Nam trực tuyến TVO (bên tay phải)

Hai bên cũng đã thống nhất, đồng ý quan điểm hợp tác truyên truyền cũng như thực hiện nhiệm vụ chung từ những xuất phát yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và căn cứ vào tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ta hiện nay, bản báo cáo của Trung ương trước Đại hội Đảng lần thứ III có nói: “Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội, miền Bắc nước ta phải tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa về kinh tế đồng thời phải tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa về tư tưởng, văn hoá và kỹ thuật”. Bản báo cáo còn nêu rõ nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng ta như sau: “Công tác giáo dục và đấu tranh tư tưởng phải nhằm nâng cao không ngừng trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa, tinh thần yêu nước và ý thức làm chủ của nhân dân”.

Hai bên đã ký biên bản hợp tác với nhau

Tại buổi làm việc, ông Nguyên Văn Nam viện trưởng viện nghiên cứu pháp luật phía nam – S.L.R.I và ông Huỳnh Lê Vĩnh Phát giám đốc truyền hình Việt Nam trực tuyến TVO đồng quan điểm: “Ngoài ý nghĩa và tác dụng chung nói trên, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật còn phải là một biện pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa việc phạm pháp xẩy ra, làm cho mọi người tự giác để duy trì bảo vệ lấy trật tự xã hội và lợi ích tập thể của mình. Khi ý thức pháp chế trong nhân dân được nâng cao thì nhân dân sẽ tham gia ngày càng tích cực vào việc xây dựng pháp luật, thấy rõ luật pháp Nhà nước chính là do mình làm ra để bảo vệ quyền lợi cho mình, do đó việc tuân thủ kỷ luật xã hội và pháp luật Nhà nước sẽ mất dần tính chất gò bó, và trở thành một thói quen, một tập quán, một nhu cầu của tất cả mọi người. Đạt tới mức độ đó thì mọi quan hệ xã hội giữa Nhà nước với nhân dân, giữa cán bộ và nhân dân, giữa nhân dân với nhau sẽ không còn có sích mích, va chạm, cuộc sống trong xã hội sẽ ngày càng lành mạnh, thoải mái tươi vui và đầy hạnh phúc”. Hai bên cũng đã giao cho các phòng ban chức năng thực hiện, triển khai công việc cũng như có kế hoạch tuyên truyền trong hai năm tới. Để nhân dân hiểu biết và tuân thủ pháp luật hơn.

BTV