EnglishVietnamese

Daily Archives: Tháng Tám 17, 2022

Thông cáo báo chí trước hội thảo khoa học pháp lý

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TRƯỚC HỘI THẢO “PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG Ở CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ” (Thời gian: cả ngày từ 08h00 – 17h00 ngày 26/8/2022. Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị – Tiệc cưới …

Xem chi tiết »