EnglishVietnamese
Trang chủ / Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật / Cung Cấp Thông Tin / Bố trí quân lực của Mỹ xung quanh Biển Đông

Bố trí quân lực của Mỹ xung quanh Biển Đông

Quân nhân và khí tài Mỹ hiện diện suốt từ Nhật, Hàn xuống Philippines, thẳng xuống Australia, vòng ôm sang tây ở Thái Lan, vươn qua đông ở Guam. Bố trí lực lượng này khiến Trung Quốc cho rằng họ bị bao bọc bởi quân lực Mỹ.

USSP-980-1467616433

Việt Chung

Nguồn: logo