EnglishVietnamese
Trang chủ / Tin Tức / Giới thiệu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội làm tiếp khóa mới

Giới thiệu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội làm tiếp khóa mới

TTO – Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc chiều 7-7 sau bốn ngày làm việc. Các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm được nhất trí tiếp tục đề xuất, giới thiệu.

Giới thiệu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội làm tiếp khóa mới
Hội nghị lần thứ ba, Trung ương khóa XII – Ảnh: TTXVN

Theo đó, Ban Chấp hành trung ương nhất trí về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước đã được Hội nghị Trung ương 2 khóa XII (họp tháng 3-2016) bỏ phiếu giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua.

Trung ương nhất trí tiếp tục đề xuất, giới thiệu; đồng thời đã ghi phiếu giới thiệu đối với các chức danh chưa lấy phiếu giới thiệu tại Hội nghị Trung ương 2 và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước để Bộ Chính trị chính thức giới thiệu đề nghị Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV.

Trung ương đã giới thiệu để trình Quốc hội bầu bổ sung một ủy viên Trung ương Đảng vào Ủy ban Ủy ban Kiểm tra trung ương.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành trung ương thống nhất ban hành quy định thi hành điều lệ Đảng, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thảo luận và thống nhất cao với các tờ trình, dự thảo quy định của Bộ Chính trị, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, cụ thể và góp ý kiến trực tiếp vào các dự thảo quy định, nhất là những nội dung mà qua thực tiễn thi hành còn có những vướng mắc, bất cập.

Trung ương đã thống nhất việc bổ sung, hướng dẫn cụ thể, rõ hơn về các vấn đề như: thẩm quyền thi hành kỷ luật của chi bộ; sinh hoạt định kỳ của đảng bộ cơ sở và chi bộ; thời gian dự bị của đảng viên để tính tuổi đảng; phân cấp trong xem xét, giải quyết khiếu nại; điều kiện chỉ định đảng viên ngoài đảng bộ tham gia cấp ủy; chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ bộ phận; hình thức khen thưởng trong đảng, công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng, nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp; thi hành kỷ luật và biểu quyết kỷ luật, khiếu nại kỷ luật đảng…

Theo TTXVN