EnglishVietnamese
Trang chủ / Nghiên cứu - Xây dựng pháp luật / Cung Cấp Thông Tin / Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại Bình Dương

Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại Bình Dương

1. Thay đổi đăng ký kinh doanh

Công ty Tư Vấn Đại Hưng Phát tư vấn cho doanh nghiệp các quy định của pháp luật đối với từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh:

– Thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website;

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm : rút/bổ sung ngành nghề kinh doanh;

– Thay đổi vốn điều lệ, gồm: Tư vấn tăng/giảm vốn điều lệ;

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Thay đổi thành viên, cổ đông của công ty; thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;

– Thành lập chi nhánh công ty/ văn phòng đại diện;

– Lập địa điểm kinh doanh;

– Các nội dung khác có liên quan.

Công ty Tư Vấn Đại Hưng Phát hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh:

– Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;

– Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh;

– Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;

– Thông báo lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông;

– Giấy ủy quyền;

– Ngoài ra, đối với từng nội dung thay đổi sẽ có thêm các văn bản khác có liên quan;

Công ty Tư Vấn Đại Hưng Phát đại diện doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

– Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Cơ quan có thẩm quyền* (cùng khách hàng);

– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền (nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến thay đổi dấu pháp nhân);

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu pháp nhân (cùng khách hàng);

Công ty Tư Vấn Đại Hưng Phát hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp sau khi thay đổi Giấy chứng nhận đăng  ký kinh doanh:

– Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

– Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp

banner luật PSC

2. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp hiện tại có thể không còn phù hợp và chưa đáp ứng được quy mô phát triển doanh nghiệp hoặc lĩnh vực đầu tư của doanh nghiệp, Công ty Tư Vấn Đại Hưng Phát sẽ tư vấn cho khách hàng việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp:

– Chuyển  đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty thách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

– Thủ tục thông qua nội dung chuyển đổi loại hình công ty;

– Thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty chuyển đổi;

– Phương án sử dụng lao động;

– Thời hạn thực hiện chuyển đổi;

– Thống nhất nội dung Điều lệ công ty chuyển đổi;

Công ty Tư Vấn Đại Hưng Phát cùng doanh nghiệp tiến hành hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty:

– Biên bản họp về việc chuyển đổi;

– Quyết định về việc chuyển đổi;

– Soạn thảo các giấy tờ: Giấy đề nghị chuyển đổi, Danh sách thành viên/cổ đông, Điều lệ công ty

– Các tài liệu cần thiết khác;

– Đại diện doanh nghiệp thực hiện các thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền:

– Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (người đại diện của Doanh nghiệp có mặt cùng nhân viên Công ty Tư Vấn Đại Hưng Phát để ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu pháp nhân (người đại diện của Doanh nghiệp  có mặt cùng nhân viên Công ty Tư Vấn Đại Hưng Phát để ký nhận dấu);

dich-vu-thanh-lap-cong-ty-tai-binh-duong

3. Mua bán, sát nhập doanh nghiệp

Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong quá trình giải quyết các giao dịch về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, Luật sư của Công ty Tư Vấn Đại Hưng Phát cam kết hỗ trợ thành công các giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Khách hàng của chúng tôi nhận được các dịch vụ tốt nhất từ đội ngũ luật sư am hiểu tường tận những khúc mắc trong kinh doanh cũng như những thách thức và cơ hội pháp lý của doanh nghiệp. Luật sư của Công ty Tư Vấn Đại Hưng Phát hành nghề thông qua việc đại diện cho khách hàng là doanh nghiệp trong nước, các quỹ đầu tư hay các tập đoàn đa quốc gia; hỗ trợ việc thu thập và duy trì cơ sở dữ liệu thông tin cho khách hàng; tiến hành đánh giá tình trạng pháp lý của công ty mục tiêu, chuẩn bị và soạn thảo tài liệu phục vụ cho việc giao dịch. Công ty Tư Vấn Đại Hưng Phát đảm bảo tư vấn cho khách hang các phương thức giao dịch hợp lý nhất, hỗ trợ khách hàng đạt được các phê chuẩn cần thiết theo quy định của pháp luật và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng hoàn tất giao dịch theo đúng kế hoạch.

Dịch vụ tư vấn pháp lý của Công ty Tư Vấn Đại Hưng Phát liên quan đến các dự án mua bán sáp nhập doanh nghiệp bao gồm:

– Mua bán sáp nhập doanh nghiệp trong và ngoài nước;

– Lập báo cáo đánh giá tình trạng pháp lý doanh nghiệp;

– Cơ cấu các giao dịch;

– Tham gia đàm phán hợp đồng;

– Tư vấn kế hoạch đấu thầu để mua lại toàn bộ hoặc một phần tài sản hoặc doanh nghiệp khác;

– Tư vấn và soạn thảo tài liệu giao dịch, bao gồm các hợp đồng mua bán và các thỏa thuận cổ đông;

– Tư vấn về thuế, luật lao động và những tình huống pháp lý phức tạp khác phát sinh trong giao dịch;

– Làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương và địa phương để giúp khách hàng đạt được các giấy phép cần thiết theo quy định của pháp luật;

– Tư vấn các vấn đề về luật cạnh tranh (chống độc quyền);

– Tư vấn đầu tư vốn cổ phần trong nước và quốc tế, tài trợ vốn; và

– Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp.

bannernew

4. Tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp, thủ tục phá sản, giải thế doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, vì  một lý do nào đó doanh nghiệp muốn tạm ngừng hoạt động, Công ty Tư Vấn Đại Hưng Phát cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc làm các thủ tục tạm ngừng họat động của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Công ty Tư Vấn Đại Hưng Phát cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục và giải quyết những vướng mắc, phát sinh khi thực hiện giải thể, phá sản doanh nghiệp, bao gồm:

Xử  lý nợ, thuế, quyết toán thuế doanh nghiệp.

– Thanh lý hợp đồng và giải quyết vấn đề về lao động.

Soạn thảo hồ sơ liên quan đến việc giải thể, phá sản doanh nghiệp.

Tư vấn và/hoặc đại diện khách hàng làm việc với người lao động, chủ nợ…

Giải quyết và phân chia, thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

Định giá tài sản của doanh nghiệp.

Tư vấn và đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đăng ký thủ tục liên quan đến việc giải thể, phá sản doanh nghiệp.

Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Hotline: 0926.555.119