Daily Archives: Tháng Bảy 16, 2021

Hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng dự án bất động sản

Hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng dự án bất động sản TS. VÕ TRUNG TÍN Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh, LS. TRƯƠNG VĂN QUYỀN Truong Gia InvestConsult.  Tóm tắt: Trải qua hơn 5 năm thực hiện Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS)[1], thị trường BĐS đã …

Xem chi tiết »

Thông tin trong giao kết hợp đồng lao động: một góc nhìn từ Cộng hòa liên bang Đức

Thông tin trong giao kết hợp đồng lao động: một góc nhìn từ Cộng hòa liên bang Đức TS. LÊ NGUYỄN GIA THIỆN Phó Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Tóm tắt: Ở Cộng hòa liên bang Đức, vấn …

Xem chi tiết »