Daily Archives: Tháng Bảy 13, 2021

Vi phạm trong xác định yêu cầu phản tố khi Tòa án giải quyết vụ án dân sự

(Slri) Đây là một dạng vi phạm thường gặp của Tòa án để các Kiểm sát viên tham khảo, vận dụng trong quá trình kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự nhằm thực hiện tốt thẩm quyền kiến nghị của Viện kiểm sát. Phản tố là một trong …

Xem chi tiết »

Tiêu chí hạn chế quyền con người vì lý do trật tự công cộng trong pháp luật một số nước

Tiêu chí hạn chế quyền con người vì lý do trật tự công cộng trong pháp luật một số nước TS.NGUYỄN VĂN QUÂN Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Tóm tắt: Quyền con người có thể bị hạn chế trong một số trường hợp nhất định vì các lý …

Xem chi tiết »