EnglishVietnamese
Trang chủ / Hội đồng khoa học / Hội đồng luật doanh nghiệp / THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC THÁNG 3/2021 TẠI CẦN THƠ VÀ TP. HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC THÁNG 3/2021 TẠI CẦN THƠ VÀ TP. HỒ CHÍ MINH

 Bình Dương ,ngày 30 tháng 11 năm 2020

THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC

ĐỀ TÀI

 Pháp luật về hợp đồng, giao dịch liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã”

Nhằm tạo thêm diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện các cơ quan, tổ chức áp dụng pháp luật và các cán bộ pháp chế của doanh nghiệp trao đổi, thảo luận xung quanh các quy định của pháp luật về hợp đồng liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã, Viện Nghiên Cứu Pháp Luật Phía Nam (SLRI) tổ chức hội thảo khoa học với đề tài: Pháp luật về hợp đồng, giao dịch liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã” với thông tin cụ thể như sau:

 1. Mục đích
 • Trao đổi nội dung các quy định của pháp luật, thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện các quy định liên quan.
 • Nâng cao kiến thức pháp luật cho các nhà đầu tư, cán bộ pháp chế doanh nghiệp, hợp tác xã.
 • Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà khoa học, chuyên gia với doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức áp dụng pháp luật.
 1. Nội dung chương trình

Phần 1: Hội thảo

Thảo luận, trao đổi các quy định của pháp luật về hợp đồng, giao dịch trong quá trình thành lập, hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, đặc biệt là xử lý các hợp đồng trong những trường hợp đặc biệt, dẫn đến tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn như: dịch bệnh, bất khả kháng, hoàn cảnh thay đổi, tổ chức lại, giải thể, mất khả năng thanh toán, phục hồi hoạt động kinh doanh…

Phần 2: Kết nối

Trao Chứng nhận đại sứ thương hiệu cho các doanh nghiệp, hợp tác xã. Giao lưu, kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với các nhà khoa học, chuyên gia, cá nhân, tổ chức áp dụng pháp luật

 1. Thời gian và địa điểm

– Ngày 05/3/2021 (Thứ 6) tại Tp.Cần Thơ.

– Ngày 12/3/2021 (Thứ 6) tại Tp.Hồ Chí Minh

 1. Thành phần
 • PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện, TS. Cao Nhất Linh: Chủ trì Hội thảo
 • Các nhà khoa học, nghiên cứu, giảng viên tại các cơ sở đào tạo Luật
 • Các Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư
 • Các cơ quan, tổ chức liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã
 • Các doanh nghiệp, hợp tác xã

    5. Tiến độ thực hiện

 • Từ 11/2020 – 12/2020: Thành lập Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo.Viết bài, liên hệ đặt hàng bài viết.
 • Từ 15/1/2021 đến 15/02/2021: Tập hợp và phản biện bài viết. Biên tập, hoàn thành Kỷ yếu.
 • Ngày 5/3/2021 và 12/3/2021: Tổ chức Hội thảo.

    6. Ban tổ chức Hội thảo

 • Ông Nguyễn Văn Nam (Viện Trưởng): Trưởng Ban tổ chức
 • Bà Phạm Thị Thương (Giám đốc truyền thông): Phó Trưởng Ban tổ chức
 • Ông Nguyễn Thanh Bình (Trưởng Ban thanh tra): Thành viên
 • Đỗ Cẩm Hồng (Phó chủ tịch Quỹ pháp triển tài năng): Thành viên
 • Ông Huỳnh Chí Công (Giám đốc đào tạo): Thư ký

Ban tổ chức chịu trách nhiệm xác định mục tiêu, cách thức tổ chức Hội thảo; Xây dựng Chương trình Hội thảo; Ban hành các Thông báo về việc tổ chức Hội thảo;  Thành lập các Tiểu ban phục vụ tổ chức Hội thảo, lập danh sách khách mời, đại biểu tham dự Hội thảo. Báo cáo với Lãnh đạo Viện Nghiên Cứu Pháp Luật Phí Nam – SLRI về các vấn đề liên quan và kết quả đạt được của Hội thảo.

Thông tin về Hội thảo khoa học được thông báo tới các cá nhân, tổ chức liên quan. Mọi thông tin liên quan, vui lòng liên hệ Ban tổ chức Hội thảo qua email slri.phianam@gmail.com hoặc gặp đ/c Huỳnh Chí Công -Thư ký BTC, số điện thoại 0907.942.492./.

Trân trọng !

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu Hồ sơ ĐT , BTC

 

TM.BAN TỔ CHỨC

VIỆN TRƯỞNG

 

 đã ký

 

NGUYỄN VĂN NAM